Keihin asiakkaisiin ja mihin asiakastarpeisiin keskitymme? Miten rakennamme tuotteisiimme ja palveluihimme kilpailuetua asiakkaan vaihtoehtoihin nähden? Millainen liiketoimintamalli maksimoi kannattavuutemme? Millä markkinoilla kilpailemme, millä emme?

markus-spiske-QozzJpFZ2lg-unsplash_edit-1

Päätöksiä. Yritysjohdon tärkein tehtävä ovat valinnat siitä mihin resurssit kohdennetaan. Aikaa, rahaa ja tekijöitä on aina liian niukasti kaikkien mahdollisuuksien kokeilemiseen. Päätösten laatu ratkaisee kaupallisen menestyksen.

Autamme rakentamaan kaupallista menestystä päätösmuotoilulla. Sen idea on yksinkertainen, mutta toteuttaminen vaatii järjestelmällisyyttä. Kriittiset päätökset kaupallistamisen eri vaiheissa tehdään selkeää prosessia noudattaen:

boxit

TIETO

Ensimmäinen tehtävä on hankkia riittävästi tietoa ja ymmärrystä päätökseen vaikuttavista asioista, koskivatpa ne asiakkaita, markkinaa, toimintaympäristön ilmiöitä tai liiketoimintamallia.

HYPOTEESIT

Faktojen pohjalta muodostetaan vaihtoehtoiset ideat ja oletukset siitä, millaiset ratkaisut antavat vahvimman pohjan onnistumiselle.

TESTAAMINEN

Ratkaisujen toimivuus varmistetaan ja ideat priorisoidaan testaamalla niitä asiakkailla, asiantuntijoilla ja laskentaohjelmilla.

PÄÄTÖKSET

Prosessin aikana kertynyt tieto ja tunnistetut vaihtoehdot antavat vahvat perusteet faktapohjaisiin päätöksiin.


Kohti parempia päätöksiä? Lataa itsellesi veloituksetta uuden suunnittelumallimme perusteet!

Lataa päätösmuotoilu-  materiaali käyttöösi

Tyypillisiä päätösmuotoilun soveltamiskohteita ovat:

 

→ Asiakasnäkemys – PROOF OF CUSTOMER

→ Markkinamahdollisuuksien kartoitus – PROOF OF OPPORTUNITY

→ Konseptikehitys ja testaus – PROOF OF CONCEPT

→ Liiketoimintamallin kehittäminen – PROOF OF BUSINESS MODEL

→ Markkinoillemeno – GO TO MARKET

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.