Customer@4x

Proof of Customer

Tuotamme tietoa ja ymmärrystä nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistanne mm. tutkimuksella, kulttuuriymmärryksellä ja aineistoanalyyseilla eri tietovarannoista.

Asiakastarpeiden lisäksi tarkastelemme tapaa, jolla he tekevät päätöksiä ja rationaalisten tekijöiden lisäksi huomioimme myös tunnepohjaiset motiivit. Kollektiivisen päätöksenteon ymmärtäminen on tärkeää erityisesti B2B-liiketoiminnassa, jossa ostopäätöksen osallistuu tyypillisesti 5 – 10 päättäjää.

Tiedon pohjalta muodostetaan ja testataan perusteltu käsitys siitä ketkä asiakkaat ja mitkä markkina-alueet ovat kiinnostavin kohde tuote- ja palveluinnovaatioillenne, sekä mihin tarpeisiin ja motiiveihin voitte vastata kilpailijoita paremmin.

Esimerkkejä työkokonaisuuksista:

 • Tuoteinnovaation markkinapotentiaalin selvittäminen kohderyhmässä

 • Kohdeasiakkaiden profilointi ja priorisointi (tarpeet, vaatimukset, odotukset, motiivit, arvot)

 • Asiakastarvehypoteesien testaaminen

 

Pyydä yhteydenottoamme

Proof of Opportunity

Uusilla markkinoilla onnistuminen lähtee niiden tuntemisesta.

Ketkä muut toimivat markkinassa? Millaiset ratkaisut ovat menestyneet ja mikä ei ole toiminut? Miksi? Miten toimialan rakennemuutokset, teknologian kehitys sekä regulaatio ja muut julkisen vallan toimet vaikuttavat markkinaan? Millaiset ilmiöt muokkaavat asiakkaiden tarpeita ja arvostuksia? Mikä heitä ilahduttaa, mikä harmittaa? Mitä markkinalta puuttuu, missä ovat mahdollisuudet? Millaista vastakaikua omat tuote- ja palveluaihionne herättävät asiakkaissa?

Vastaukset näihin kysymyksiin haemme keräämällä ja analysoimalla tietoa eri lähteistä. Hyödynnämme tiedon hankintaan laajaa verkostoamme kohdemarkkinoilla.

Esimerkkejä työkokonaisuuksista:

 • Raportti ilmiöistä ja trendeistä kohdemarkkinoilla
 • Analyysi kilpailutilanteesta ja mahdollisuuksista kohdemarkkinoilla

 • Tarjoamahypoteesien testaaminen kohdeasiakkailla

 

Pyydä yhteydenottoamme
Opportunity@4x
Concept@4x

Proof of Concept

Kun oikeat asiakkaat ja kohdemarkkinat on tunnistettu, on hyvät lähtökohdat muotoilla tuote- ja palveluideat valmiiksi kaupalliseksi konseptiksi ja testata se asiakkailla.

Iteratiivisen suunnitteluprosessin ja asiakastestaamisen yhdistämisellä haemme yhdessä kanssanne oikeat vastaukset seuraaviin kysymyksin.

Mitkä ovat valmiin tuotteen ja palvelun ominaisuudet ja myyntiargumentit? Miten konsepti kannattaa erilaistaa kilpailijoista? Minkä myyntikanavien kautta asiakkaat tavoitetaan ja keitä kumppaneita siihen tarvitaan? Millainen on asiakkaan polku ostamisen ja käyttämisen aikana? Mikä on jälkimarkkinoinnin rooli? Kuinka koko paketti brändätään ja viestitään?

Esimerkkejä työkokonaisuuksista:

 • Kilpailevien tuote- ja palvelukonseptien analysointi

 • Tuote- ja palvelukonseptin kehittäminen ja testaaminen kohdemarkkinoilla

 • Tuote- ja palvelukonseptin kaupallinen paketointi

 

Pyydä yhteydenottoamme

Proof of Business Model

Kaupallisen konseptin elinkelpoisuuden ja hyödyllisyyden kehittäjälleen ratkaisee ansaintamalli.

Tuotteiden ja palveluiden asiakkaille tuottamaa lisäarvoa voi kotiuttaa rahaksi eri tavoilla ja erilaisia hinnoittelun elementtejä hyödyntäen. Ansaintamallissa on huomioitava myös sen kiinnostavuus mahdollisille kumppaneille, joita tarvitaan tarjoaman toimittamiseen asiakkaille.

Parhaan ansaintamallin määrittelemiseksi tunnistamme ja mallinnamme yhdessä kanssanne vaihtoehtoiset mahdollisuudet, laskemme niiden tulosvaikutuksia erilaisilla olettamilla ja testaamme mallien toimivuuden myös asiakkaiden näkökulmasta.

Esimerkkejä työkokonaisuuksista:

 • Vaihtoehtoisten ansaintamallien tunnistaminen ja vertailu

 • Lupaavimman ansainmallin priorisointi ja mallintaminen erilaisiin oletuksiin perustuvilla laskelmilla

 • Ansaintamallin testaaminen asiakkailla

 

Pyydä yhteydenottoamme
Business_model@4x
Go-to-market@4x-1

Go To Market

Autamme teitä varmistamaan uuden liiketoimintaoperaation menestyksen huolellisella Go To Market suunnittelulla ja toteutuksella.

Toimenpiteet perustuvat selkeiden mittareiden asettamiseen. Seuraamme tuloksia ja keräämme dataa heti ensimmäisestä päivästä lähtien ja suodatamme siitä olennaisen vahvaksi faktapohjaksi investointien optimointiin liittyville päätöksille.

Go To Market toimenpiteiden toteutuksessa käytössänne on tarvittaessa koko Salomaa yhtiöiden luovan työn, median ja datan osaaminen. Kansainvälisissä operaatioissa onnistumisen varmistaa laajan verkostomme paikallinen läsnäolo kohdemarkkinoilla.

Esimerkkejä työkokonaisuuksista:

 • Myynnin, viestinnän, markkinoinnin ja myyntikanavien kehittäminen

 • Go To Market -suunnittelu ja toteutuksen tuki

 • Mittareiden määrittely, seuranta, jatkuva optimointi

  .

 

Pyydä yhteydenottoamme

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö ja kerromme mielellämme lisää.

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.